ADSMO interview

Interviewreeks Omgevingswet in uitvoering

Een diepgewortelde gewoonte veranderen, heb jij dat weleens geprobeerd? Wie deze vraag met ‘ja’ kan beantwoorden, weet dat veranderen bepaald niet vanzelf gaat.

Veranderen gaat niet vanzelf. Daar kunnen rijksambtenaren en bestuurders over meepraten. Zij bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet, die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De wet vraagt om een andere manier van werken: samenhangend, als één overheid en in samenspraak met de samenleving.

Voor een succesvolle samenwerking is het belangrijk dat je het DNA van je samenwerkingspartner kent.
 
In opdracht van het Ministerie van BZK gingen we op onderzoek uit. We spraken zeven wetgevingsjuristen die werken aan de Omgevingswet. En veertien directeuren en directeuren-generaal van verschillende departementen. Een organisatiecultuur veranderen is een klus van lange adem, kunnen we concluderen. Of beter gezegd; a hell of a job, aldus een van de dg’s.

Meer weten over dit project?

Leon Oosterwijk

Leon Oosterwijk

Projectmanager

Als eerste aanspreekpunt kan ik je helpen met communicatievraagstukken.

Gerelateerde projecten