123 projecten in één project

MIRT Infrastructuur en waterstaat

Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? Dat lees je in het nieuwe MIRT Overzicht. In dit Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport zie je de voortgang van de ruimtelijke projecten van Rijk, provincies en gemeenten. Kris Kras helpt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al enkele jaren met dit interessante bijstuk van de rijksbegroting. Voor Nederland is de toenemende drukte misschien wel de grootste uitdaging. Ondanks die drukte moeten veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid worden verbeterd, bovendien met beperkte financiële middelen. In het laatste MIRT Overzicht staan in totaal 123 projecten met (toekomst)plannen. Er was dus veel informatie die overzichtelijk en toegankelijk moest worden gemaakt en daarbij een harde deadline; #Prinsjesdag. Dus de nodige peentjes gezweet maar gelukkig hielp onze ervaring met Rijkswaterstaat voor bijvoorbeeld ViA15, A4 Burgerveen – N14, A4 Haaglanden – N14, Programmatische Aanpak Grote Wateren en de Kaderrichtlijn Water. Dus hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? De glazen bol vind je op www.mirtoverzicht.nl 

Meer weten over dit project?

Evelien Valk

Evelien Valk

Projectmanager

Als eerste aanspreekpunt kan ik je helpen met communicatievraagstukken.