Klimaatadaptatie? Huisstijladaptatie!

Hoe visualiseer je het thema klimaatadaptatie in een logo? In opdracht van de provincies Brabant en Limburg ontwikkelden we een herkenbare visuele identiteit. 

Huisstijl sheet

Zware buien, extreme droogte: de afgelopen zomers maakten de noodzaak van klimaatadaptatie duidelijk. In Limburg en Noord-Brabant komen overheden, waterschappen en drinkwaterbedrijven daarom 4 keer per jaar bij elkaar in het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland (P-KAZN). Wat zijn hun plannen voor klimaatadaptatie? En hoe kunnen zij elkaars kennis benutten? Aan Kris Kras de taak om de communicatie tijdens en rondom deze bijeenkomsten te versterken. Hoe? Door te zorgen voor een herkenbare visuele identiteit!

Toegankelijke contrasten

Dankzij de onderlinge samenwerking worden de betrokken partijen in het P-KAZN steeds meer een eenheid. Die eenheid kwam in het oude logo alleen nog niet sterk terug. Aan Kris Kras de opdracht om daar wél voor te zorgen, met daarnaast aandacht voor toegankelijkheid en herkenbaarheid. We namen de contouren van de provincies als uitgangspunt en testten 3 concepten met verschillende kleuren. Tijdens het proces hielden we de vaart er goed in! En dat kon onze opdrachtgever wel waarderen.

Regen en droogte als inspiratie

Het nieuwe logo van het P-KAZN werd een gestileerde uitwerking van de 2 provincies, die losstaan van elkaar en tegelijkertijd toch een geheel vormen. De kleuren blauw en terra komen niet uit de lucht vallen. Ze symboliseren de elementen water en aarde, geïnspireerd op de belangrijke thema’s regen en droogte. Met toegankelijke contrasten zorgden we voor een frisse huisstijl, die we vervolgens consistent doorvoeren in nieuwe middelen: van PowerPoint-templates tot roll-up-banners. Het P-KAZN heeft nu de professionele uitstraling die het verdient!