Hoe word je veerkrachtiger?

Waar sommige kinderen bij de geringste stress of tegenslag helemaal de weg kwijtraken, gaan anderen er juist beter van presteren. Waarom is dat zo? De Erasmus University Rotterdam doet hier onderzoek naar samen met 700 basisschoolleerlingen uit de regio. Kris Kras droeg hier een steentje aan bij door dit Burgerwetenschapsproject een stijl te geven die de doelgroep aanspreekt. Zo ontwikkelden we samen met het Wetenschapsknooppunt EUR een lespakket en twee animaties die handvatten geven om veerkrachtiger te worden.