Digitalisering toegankelijk en tastbaar? Het kan!

Implicards by Haitske van de Linde

Kris Kras ontwierp de Implicards, een kaartendeck dat helpt bij complexe gesprekken over digitalisering. Meerdere van onze ontwerpers werkten hieraan mee, waaronder Anne. Zij vertelt over deze bijzondere kaartenset.

Het doorontwikkelen van eHerkenning is een van de vele digitale diensten waar het Programma Generieke Digitale Infrastructuur van het ministerie van BZK zich mee bezighoudt. Stel dat je zo’n dienst ook buiten de EU toegankelijk wilt maken. Wat moet er dan gebeuren? En wat als een gebruiker een visuele beperking heeft, welke impact heeft dat?

Om dit soort complexe gesprekken over digitalisering in goede banen te leiden, ontwikkelde Haitske van de Linde het kaartendeck Implicards. En Kris Kras hielp haar met de vormgeving! Dat begon nog met uitgeknipte papiertjes en potloodkrabbels, maar na twee verbeterrondes was de eerste set Implicards Digitale Dienstverlening klaar voor gebruik. Haitske testte het op het iBestuur Congres 2023. Met onder de 800 aanwezigen ook Alexandra van Huffelen, demissionair staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering.

“Haitske wist van begin af aan wat ze wilde en vertelde enthousiast over haar mooie concept”, vertelt Anne. “Het was dan ook een heel fijne samenwerking waarin we echt samen toewerkten naar een professionele, gebruiksvriendelijke kaartenset met frisse kleuren en duidelijke iconen. We hielden rekening met opties tot uitbreiding van de set. En zetten de naam en het auteurschap van de Implicards kracht bij met een sterk en herkenbaar logo.”

Ook Haitske kijkt tevreden terug op de samenwerking. Implicards fungeert nu als een modulaire praatplaat. “De experts van Kris Kras hadden aan een half woord genoeg om het idee achter Implicards te vatten. Het ontwerp is heel fris geworden, met mooie, heldere kleuren. En dat werd ook door veel iBestuur-bezoekers opgemerkt!”

iBestuur Congres 2023 Haitske van de Linde
© De Beeldredactie

Meer weten over dit project?

Anne Hänni portretje

Anne Hänni

Grafisch ontwerper

Als grafisch ontwerper kan ik helpen om jouw idee visueel door te vertalen naar een krachtig en doeltreffend design.