Cultuur in de wijk

Hoe zorg je dat inwoners meepraten en meedenken over het culturele aanbod in hun wijk? In opdracht van de gemeente Arnhem werkten we samen aan een communicatiecampagne. 

Wat is cultuur voor jou?

De gemeente Arnhem vindt het belangrijk dat cultuur voor iedereen bereikbaar is en het culturele aanbod beter over de stad wordt verdeeld. “Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en leefbaarheid van wijken. Het brengt inwoners bij elkaar en versterkt de onderlinge verbondenheid.”

Met cultuurpartners, bewoners en andere betrokkenen maakt gemeente Arnhem een plan voor een nieuwe cultuurlocatie in Arnhem-Zuid. De afgelopen maanden is door Bureau Ruimtekoers voor social design en participatie, advies- en onderzoeksbureau Spectrum en documentairemaker Maaike Broos samen met inwoners onderzocht welke cultuurbehoeften er leven. “Wat is cultuur voor jou?”, vroegen zij de inwoners van Arnhem-Zuid. 

Van workshop naar concept

Kris Kras haakte aan voor de ontwikkeling van het design en beeldconcept. Hiervoor organiseerden we een workshop met alle betrokkenen waarin we het onderwerp ‘Cultuur in de wijk’ verder uitdiepten. Zo ontstond het concept ‘Van A tot Zuid’ waarin we vijf Arnhemse makers centraal stellen. Van A tot Zuid is door onze ontwerper en fotograaf uitgewerkt in een kleurrijke publiekscampagne van abri’s, flyers en schermen.

Komt dat zien!

Van de ontmoetingen en gesprekken die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden met inwoners worden voorstellingen, performances en kunstwerken gemaakt die te zien zijn tijdens het driedaagse cultuurfestival ‘Van A tot Zuid’. De voorstellingen en de visuele campagnemiddelen hebben als doel om bezoekers te prikkelen om mee te praten over cultuur in Arnhem-Zuid.